نحوه استفاده از بومرنگ در اینستاگرام

به دنبال تقویت محتوای ویدیویی خود هستید؟ با کمک بومرنگ اینستاگرام  شما میتوانید یک  اثر متفاوت درست کنید. نحوه انجام بومرنگ در اینستاگرام برای فیلمبرداری اولین بومرنگ اینستاگرام خود آماده اید؟ در اینجا نحوه فیلمبرداری و ارسال بومرنگ با استفاده از Stories آموزش داده میشود. ابتدا، برای دسترسی به Stories، انگشت خود را از فید اصلی خود به چپ بکشید. …

بیشتر بخوانید ...