دیجیتال مارکتینگ برای موسسات مهاجرتی

مؤسسات مهاجرتی به کمک دیجیتال مارکتینگ می‌توانند مشتریان جدیدی را از پلتفرم‌های مختلف مانند گوگل جذب کنند. یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ مناسب به موسسات مهاجرتی کمک می‌کند تا نگرانی‌ای در مورد پیدا کردن مشتریان نداشته باشند. ۶۵% از مؤسسات مهاجرتی سهم بزرگی از بودجه خود را به دیجیتال مارکتینگ اختصاص می‌دهند. بیشتر این سهم صرف توسعه یک وبسایت با دسترسی …

بیشتر بخوانید ...